Workflow je v podstate zoznam krokov, ktoré je potrebne vykonať, aby bol splnený určitý ciel. Medzi jednotlivými krokmi sa prenášajú informacie (faktúry, objednávky, bločky, dovolenky, ...) na užívatelov (schvaľovateľov), ktorí v danom kroku danú informáciu najčastejšie potvrdia, zamietnu poprípade vykonajú inú akciu podľa definovaných možností. Správu týchto krokov umožňuje modul Workflow Setup.


Tento modul umožňuje flexibilne nastaviť schvaľovací workflow pre jednotlivé dokumenty alebo žiadosti podľa pripravených schvaľovacích pravidiel. Z jedného miesta tak máte možnosť vytvárať, meniť alebo rušiť nastavenia týkajúce sa workflow. V akomkoľvek okamihu máte možnosť odsledovať v akom stave su jednotlivé requesty, kto a kedy daný request schválil a na koho sa ešte čaká. Workflow zároveň kontroluje stanovené termíny a v prípade prekročenia zašle užívatelom (schvaľovateľom) notifikačné maile. Táto kontrola beží na pravidelnej báze. V prípade zmeny stavu bežiaceho workflow sú všetci zainteresovani užívatelia (žiadatelia a schvaľovatelia) informovaní notifikáciami.