Schvaľovanie neprítomností

Schvaľovanie neprítomností

Schvaľovaním neprítomnosti sa rozumie schvaľovanie dovoleniek, nadčasov, služobných ciest, OČR, práceneschopnosti, homooffice a podobne. 

Po vytvorení requestu (ako je znázornené na animácii vyššie) sa request odošle na schválenie. Na základe dát z requestu ako je napríklad typ requestu, stredisko a podobne sa na pozadí systému spúšťa preddefinovaný workflow. Workflow obsahuje informácie na základe ktorých sa odošlú notifikácie schvaľovateľom. Mailová notifikácia obsahuje základne informácie týkajuce sa daného requestu tak, aby bol schvaľovateľ "v obraze" ihneď po otvorení emailu. Následne každý schvaľovateľ, ktorý je  zaradený do daného workflow, môže request schválit, zamietnuť alebo vrátiť žiadateľovi. Pri zamietnutí alebo vrátení requestu, musí schvaľovateľ napísať dôvod takého to rozhodnutia. Káždé schválanie, vrátenie alebo zamietnutie requestu vygeneruje notifikáciu ako na žiadateľa tak aj na niektorých schvaľovateľov. Každý uzivateľ, ktorý je zainteresovaný do daného requestu ma vždy aktuálne informácie a môže podľa toho vykonať dalšie procesné kroky. 

Po schválení requestu sa request presunie do archívu. Archív je prístupný všetkým používateľom podľa nastavenia príslušných práv. V archíve je možné vyhľadávať dáta podľa ľubovoľného kritéria v rámci daného prehľadu. Odpadá tak nutnosť pristupovať do HR systému a obsadzovať drahé licencie resp. sa obracať na interné oddelenia.

Po schvávení requestu sa môže daná informácia odoslať do kalendára užívateľa a takýmto spôsobom informovať ostatných členov tímu o plánovaných HR aktivitách. Odoslanie requestu závisí od nastavenia typu requestu.

Aktuálne napojené systémy

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte prostredníctvom online kontaktného formulára. Našou snahou je Vám čo najrýchlejšie poskytnúť maximum informácii o naších službách.

BLOG

Ako si vytvoriť dovolenkový request

Ako schváliť dovolenkový request

Ako zadať dovolenkový request za podriadeného

Ako zamietnuť schválený dovolenkový request