Ako zamietnuť účtovný request - Nákupná faktúra

V tejto časti si popíšeme spôsob, ako zamietnuť účtovný request, konkrétne nákupnú faktúru v systéme Request Management Portal v skratke „eR-eM-Pe“.  Video návod je dostupný na YouTube kanály Ako zamietnuť účtovný request - Nákupnú faktúru.

Po odoslaní účtovného requestu na schválenie, každý schvaľovateľ je notifikovaný emailom s detailnými informáciami o danom requeste.

Všetky emailové notifikácie v „eR-eM-Pe“ sú dvojjazyčné. Prvá časť notifikácie je v lokálnom jazyku a druhá časť notifikácie je v anglickom jazyku.

Kliknutím na odkaz sa otvorí detail daného requestu. V prípade, že schvaľovateľ nebol prihlásený do „eR-eM-Pe“, systém ho vyzve na prihlásenie. Následne sa mu zobrazí detail requestu.

V hornej časti vidíme detailné informácie o danom requeste. Ako vidíme, náš request je prepojený s iným requestom. Kliknutím na tento odkaz sa v novom okne prehliadača zobrazia detailné informácie o prepojenom requeste.

V spodnej časti nájdeme prílohu nákupnej faktúry, ktorú si môžeme otvoriť kliknutím na tlačidlo OTVORIŤ. Nižšie nájdeme bližšie informácie o schvaľovaní daného requestu. Aby request bol kompletne schválený, musia ho schváliť všetci schvaľovatelia.

Pri schvaľovaní requestu, môže schvaľovateľ daný request zamietnuť, vrátiť spať žiadateľovi,  schváliť alebo sa vrátiť na zoznam requestov čakajúcich na spracovanie a vybrať si iný request na schválenie. V našom prípade tento request zamietneme kliknutím na tlačidlo ZAMIETNUŤ.

Po kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazí nové okno, kde je potrebné zadať dôvod zamietnutia Následne môžeme kliknúť na tlačidlo ZAMIETNUŤ.

Systém nás presmeruje na zoznam requestov čakajúcich na spracovanie, teda na schválenie, zamietnutie alebo vrátenie.

Spracované účtovné requesty nájdeme v tretej časti červenej sekcie. Kliknutím na odkaz „Zoznam requestov“ sa zobrazí prehľad spracovaných requestov.

Ako môžeme vidieť schválené requesty majú zelenú farbu a zamietnuté requesty majú červenú farbu. Kliknutím na tlačidlo „Detail“ sa zobrazia detailné informácia o danom requeste. V hornej časti vidíme informácie o requeste. V spodnej časti nájdeme prílohu, ktorú si môžeme otvoriť kliknutím na tlačidlo OTVORIŤ. Nižšie vidíme informácie o schvaľovaní. 

Po zamietnutí requestu je žiadateľ notifikovaný emailom, v ktorom sú základné informácie o zamietnutom requeste. Súčasťou notifikácie je aj informácia o zamietnutí requestu. Kliknutím na tento odkaz sa žiadateľovi zobrazia detailné informácie o zamietnutom requeste.

Zamietnutý request sa do účtovného programu neodosiela.